Disclaimer, Privacy en Copyright

Disclaimer

M. Bakker Dakwerk wijst ten aanzien van de website M. Bakker Dakwerk u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van M. Bakker Dakwerk. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M. Bakker Dakwerk.

De op deze website getoonde informatie wordt door M. Bakker Dakwerk met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. M. Bakker Dakwerk behoudt zich het recht voor, om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Privacy

M. Bakker Dakwerk hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan haar verstrekt. Bij het verwerken van de gegevens respecteert zij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
M. Bakker Dakwerk behoudt zich het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen. M. Bakker Dakwerk raadt u aan deze privacy bepalingen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Copyright

M. Bakker Dakwerk behoudt zich het auteursrecht voor betreffende de via de internetsite van M. Bakker Dakwerk verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal.
Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van M. Bakker Dakwerk mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M. Bakker Dakwerk openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.